Currently browsing author

Elske Schotanus, Page 3

model walnutink

Walnoteninkt –  walnutink informatie info-apesturt-domeinnaam

Durk van der Ploeg Beferzen mar

gers by ’t winter Hjir besprutsen: Durk van der Ploeg, In beferzen mar, Friese Pers Boekerij, Ljouwert 2009, 222 s. Mei In …

… oant se har geast meijoech …

… oant se har geast meijoech … Publisearre op demoanne.nl 17 mei 2013 Oer nije boekútjeften is, seker yn de Fryske sitewaasje, …

publisiteit generearje

“Mei it nominearjen fan in oantal dichters hopet Tresoar, dat de priisútrikking út namme fan de provinsje organisearret, mear publisiteit te generearjen.” …

dwerser as dwers

Soks fyn ik leuk: Pieter de Groot sit, by myn witten, net op facebook – wêrom eins net? – toch sipelt wat …

út ’e dampkring – 2

Juster hie ik ‘m yn ’e bûse, mar doarde ik ‘m net foar it ljocht te heljen. Binnen, tidens in gearkomste net …

út ’e dampkring – 1

De doar net út west en dan toch in berjocht ûnder de rubryk kuiers? Dat sit sa: ik koe de doar net …

De Plasse

Hast tiid oer en setst de auto oan de Terbansterskâns, no nee, tiid hast eins net, mar hast der hast der earder …