informatie (NL)

Over Elske Schotanus:

Elske Schotanus

Elske Schotanus (1957) is een Nederlandse schrijver en kunstenaar. Ze werd geboren in Terband, een dorpje bij Heerenveen, waar zij ook opgroeide. Zij studeerde een aantal jaren psychologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Ook was ze tien jaar lang medewerkster medezeggenschap en participatie bij verschillende instellingen binnen de GGZ en twee jaar lang ondersteuner cliëntenraden in de VVT.

auteur
Haar literaire werk verschijnt in het Fries: in 2004 de verhalenbundel It griisstiennen wurd en in 2007 de roman Skrik over Elke, een chronisch psychiatrisch patiënt. 2013 verscheen, onder de naam Elske Hindriks In kop as in almenak, proza waarin haar familie een belangrijke rol speelt. De titel van haar laatste roman, begin 2018 verschenen, is Wurk.
Over de kunstenaar en schrijver Pier Feddema schreef zij een biografie.
Voor alle publicaties, zie hier.
Verder schrijft zij, ook het Nederlands, artikelen voor de Moanne. Zo recenseert zij Friestalig proza, deze recensies zijn op deze site te vinden en schrijft zij over toneel.
Momenteel werkt zij aan een kinderboek, de werktitel is Dodêr.

kunstenaar
Als kunstenaar maakt Elske Schotanus tekeningen, grafiek en olieverfschilderijen, ook in opdracht. Daarbij richt zij zich met name op model en portret. Voor prijzen van het op de site getoonde werk kunt u mailen naar: info apenstaart domeinnaam.

‘Gjin lichem of it sprekt syn tekens, syn taal en navenant syn kwetsberens en neakenens. De linen dêr’t dy beide lêste yn heind wurde, fertelle in ferhaal dat letterlik nei har hân setten is. It binne de wanstaltige, mar dêrom net minder moaie ferhalen fan de minsklike siele, dy frjemde spegel (fan tiid). Ut it wurk sprekt in sterk en mear as eigen & sinnich hânskrift. It is de hân dy’t yn in tel – raak! – it momint fan in hâlding heint. Wat dêrby iepen litten en suggerearre wurdt, iepenbieret in wrâld dy’t fierder giet as inkeld it lichem.’

foto LC Catrienus van der Veen 2018

exposities e.d
2019 Galerie De Lytse Skientme
          Koudum
          Hotel Lunia Oldeberkoop
2018 Bibliotheek Balk
          De Pronkkeamer / Museum
          Heerenveen
2012  deelname Art Super, de Witte Kerk, Hemrik
opdracht schilderij D. Blaauw
2011 opdracht portret J. v.d. Berg
          atelierroute Leeuwarden
2010 atelierroute Leeuwarden
2009 atelierroute Leeuwarden
         expositie Kultuerried Joure in de bibliotheek
2008  atelierroute Leeuwarden
2006  tekening boekomslag Apreos, gedichtenbundel Eeltsje Hettinga
2006   een jaar lang tekeningen in het culturele opinietijdschrift de Moanne, daarna incidenteel illustraties / cartoons
2004  tekening boekomslag De mjitte, roman Koos Tiemersma