2022 ferskynd: de Graphic Novel Kyra

Kyra spilet yn it Jier fan de Rôt, it jier dat Covid-19 elk syn libben behearsket. Foarseinen astrologen in jier skaaimerke troch lef en fertrouwen, it boadskip fan firologen soe ynearsten ienigens, en letter ôfstân bringe. Kyra is de skiednis fan it ferlies fan in leafde tsjin de kleurrike achtergrûn fan sawol ienriedigings en ferbûnwêzen as eangst en skeel.
ISBN: 9789493159808
Siden: 34, ynbûn
Taal: Frysk
Utjouwer: Afûk
Priis: € 15.-

Omrop Fryslân, Op & Ut, 23 april 2022