Currently browsing category

as resinsint, Page 4

Bennie Huisman, Eeltsje & ik

yn de fuotleasten fan Eeltsje Halbertsma okt. 2008 Besprek Bennie Huisman, Eeltsje & ik, reisferhalen, 152 siden, útjûn troch Venus, ISBN 978-90-5998-052-5

Berga, It smoarge bestean

in manuskript yn in moai omkaft 30 maaie 2008 Besprek: Wilco Berga, It smoarge bestean, Utjouwerij Fryslân, ISBN 978-90-78559-12-2

Na de klap, Trinus Riemersma

Friese literatuur: hoe kunnen ze het zo verknoeien? Na de klap van Trinus Riemersma vertaald uit het Fries jannewaris 2004 Na de …

Eric Hoekstra, Libje goed

de tonne as in hol fet 19/10/2007 Eric Hoekstra Libje goed / op nei de tonne, Utjouwerij Bornmeer ISBN: 9789056151737

Elja, Josse de Haan

de lytse dea, noch altyd maart 2007 Besprek Elja, Josse de Haan, Utjouwerij Venus, 133 siden

Sikke Doele It apparaat

OPMAAT NEI IT FERLINE Resinsje fan Sikke Doele It apparaat Friese Pers Boekerij, Ljouwert 2003, 140 siden, E 15,00